Componenta comisiilor de specialitate

 

COMISIA DE SPECIALITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ:

-Președinte: Marcu Marin
-Secretar: Roibu Constantin
-Membrii: Alexandru Cosmin-Sorin, Ciutureanu Maria, Veleanu Constantin Irinel.

COMISIA DE SPECIALITATE ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE:

-Președinte : Andreescu Petrișor
-Secretar: Medelete Marinel
-Membru: Văduva Vasile

COMISIA DE SPECIALITATE JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM:

-Președinte: Dumitrașcu Ana-Maria
-Secretar: Voica Ștefăniță Cătălin
-Membrii: Roșu Valentin, Șolea Agapie, Brăgaru Marius Gabriel