ANUNTURI DE INTERES PUBLIC

 

31.08.2023

Publicatie de vanzare imobiliara - teren intravilan - licitatie in data 29.09.2023

25.08.2023

RADOI LAVINIA MIRELA si S.C. TRANSLAV S.R.L. prin reprezentant RADOI LAVINIA MIRELA anunta propunerea preliminara privind: "ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA PARCELARII TERENURILOR, REGLEMENTAREA INDICILOR URBANISTICI, A CIRCULATIILOR IN ZONA SI A REGIMULUI MAXIM DE INALTIME, PENTRU CONSTRUIREA UNOR IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE UNIFAMILIALE SI SERVICII/COMERT" - T11, P1,2,3,4, Sat Breasta, Com. Breasta, Jud. Dolj.
Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor expuse disponibile pe www.primariabreasta.ro, sectiunea Informatii Publice - Anunturi interes public pana la data de 20.09.2023, la sediul Primariei Comuna Breasta, Str. Constantin Argetoianu, nr.11, Com. Breasta, Jud. Dolj, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

21.06.2023

Publicatie de vanzare imobiliara - teren intravilan - licitatie in data 24.07.2023

27.04.2023

Anunt licitatie vanzare bunuri mobile (autoturism Toyota T27) apartinand SC C & SEA FINISAGE SRL

23.03.2023

Anunt licitatie vanzare bunuri mobile (autoturism Toyota T27)

20.02.2023

Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE 4 CLADIRI - Cl-P, C2-P, C3-P, C4-P+l CU DESTINATIA DE SHOWROOM SI SPATH COMERCIALE"

09.12.2022

Examen promovoare in grad profesional functie publica consilier SCPLEP

11.11.2022

Invitatie de participare - Lucrari de intretinere strazi si drumuri balastate din intravilanul Comunei Breasta

10.11.2022

Invitatie de participare - Reamenajare si dotare curte interioara Primaria Breasta

02.08.2022

ANUNT fermieri care nu au semnat cererile de subventie

21.02.2022

ANUNT DE INTENTIE achizitionare servicii de proiectare si executie "Amenajare teren de sport sintetic in Comuna Breasta"

17.02.2022

Anunt inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021

05.11.2020

06.07.2020

ANUNT privind elaborarea primei versiuni pentru PLANUL DE URBANISTIC GENERAL - COMUNA BREASTA - JUDETUL DOLJ si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.
Clic aici pentru anuntul integral...

23.04.2020

17.03.2020

16.03.2020

20.02.2020

19.02.2020

05.02.2020

29.11.2019

28.11.2019

27.11.2019

26.11.2019

15.11.2019

PUBLICATIE DE VANZARE - Licitatie bunuri mobile proprietatea SC ANELIRAM SRL

DISPOZITIA privind constituirea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020

ANUNT 05.11.2019

Anunt public privind dezbaterea publica pentru proiectul "Exploatarea pietrisului si nisipului"
    |     Studiu de evaluare adecvata     |     Raport privind impactul asupra mediului    |    

ANUNT 07.10.2019

ANEXA DISPOZITIE DELIMITARE SECTII VOTARE
in vederea desfasurarii alegerilor penru Presedintele Romaniei

07.07.2017

Anunt vanzare 15.000 mp teren forestier situat in com. Breasta, jud Dolj, Tarlaua 61, Parcela 819/4 (UP: II, UA: 180D%), id. cu nr. cad. 31694, inscris in Cartea Funciara nr. 31694 a loc. Melinesti.
Mai multe detalii aici .

18.12.2015

Comuna Breasta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, pentru proiectul "Extindere reţea 0,4 kV în sat Breasta, str. Principală”, propus a fi amplasat în comuna Breasta, jud. Dolj, beneficiar Comuna Breasta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul  APM Dolj, strada Petru Rareş, nr. 1, în zilele de L-J, între orele 9-12 şi vineri între orele 9-11.30 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 22.12.2015.

16.12.2015

Comuna Breasta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere reţea 0,4 kV în sat Breasta, str. Principală, comuna Breasta, judetul Dolj”, propus a fi amplasat în comuna Breasta, jud. Dolj, beneficiar Comuna Breasta. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente, APM Dolj, strada Petru Rareş, nr. 1, în zilele de L-J, între orele 9-12 şi vineri între orele 9-11.30 si la sediul Primariei Breasta, str. C.Argetoianu, nr.1, L-V intre orele 8-12.