Colectare deseuri
reciclabile

Colectare deseuri din
constructii si demolari

Inventarul Comunei
Breasta actualizat 2021

Anunturi
Taxe si Impozite

ANUNTURI DE INTERES PUBLIC

25.08.2023
RADOI LAVINIA MIRELA si S.C. TRANSLAV S.R.L. prin reprezentant RADOI LAVINIA MIRELA anunta propunerea preliminara privind: "ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA PARCELARII TERENURILOR, REGLEMENTAREA INDICILOR URBANISTICI, A CIRCULATIILOR IN ZONA SI A REGIMULUI MAXIM DE INALTIME, PENTRU CONSTRUIREA UNOR IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE UNIFAMILIALE SI SERVICII/COMERT" - T11, P1,2,3,4, Sat Breasta, Com. Breasta, Jud. Dolj.
Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor expuse disponibile pe www.primariabreasta.ro, sectiunea Informatii Publice - Anunturi interes public pana la data de 20.09.2023, la sediul Primariei Comuna Breasta, Str. Constantin Argetoianu, nr.11, Com. Breasta, Jud. Dolj, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNȚ – AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI -


REGULAMENT PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE
DE SALUBRIZARE IN COMUNA BREASTA


OBȚINEREA VOUCHERELOR PENTRU TEHNOLOGII ASISTIVE

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilitatăți derulează proiectul
„Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, în cadrul
proiectelor cofinanțate din Programul Operațional Capital Uman (POCU) – Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.


Anunt de interes public !
Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii AMBROZIA


BREASTA - sustine natura oentru un viitor durabil !
Informare aria protejata CORIDORUL JIULUI.

În atenția cetățenilor comunei Breasta :
♦️ În vederea implementării noului sistem de colectare a deșeurilor reciclabile de tip hârtie-carton, plastic-metal, vă informăm că s-a distribuit câte un sac pentru fiecare gospodărie, în care se vor introduce deșeuri reciclabile după cum urmează: ambalaje metalice, pungi, PET-uri, carton, etc.
♦️ Deșeurile de ambalaje reciclabile din sticlă vor fi colectate în continuare din containerele verzi de tip igloo amplasate la platforme, în funcție de gradul de umplere a recipientelor.
♦️ Ridicarea deșeurilor reciclabile colectate separat în sac se va realiza din poartă în poartă, o dată la două saptămâni conform calendarului distribuit .
♦️ În ceea ce privește colectarea gunoiului menajer se păstrează aceeași zi de luni a săptămânii .
♦️ Rugăm cetățenii comunității noastre să se implice în acest nou sistem de colectare a deșeurilor .

Calendar colectare deseuri reciclabile - SAC-2022 Cum colectam deseurile reziduale ? Situatia trasabilitatii deseurilor colectate si depozitate/reciclate/valorificate

Pentru depunerea cererilor la APIA și pentru eliberarea adeverințelor, fermierii interesați vor depune cereri online pe email-ul primăriei Breasta,

cereri care neapărat trebuie sa conțină suprafata și cultura pentru anul agricol. Pentru informații suplimentare aveți la dispoziție numărul de telefon: 0770 309 395.

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Responsabil cu protectia datelor Comuna Breasta : Ionica Marilena
e-mail : primariabreasta @ gmail.com , telefon/fax : 0251 455 016


 

Comuna Breasta este situata in judetul Dolj, la sud de municipiul Craiova, resedinta judetului, la o distanta de 5 km

Numele satelor aflate in administratie: Breasta, Cotu, Crovna, Făget, Obedin, Roşieni, Valea Lungului
Suprafata: 4134 ha
Intravilan: 548 ha
Extravilan: 3586 ha
Populatie:

TOTAL locuitori 4090 din care :
- Breasta : 2187 locuitori
- Cotu : 216 locuitori
- Crovna : 156 locuitori
- Faget : 43 locuitori
- Obedin : 469 locuitori
- Rosieni : 194 locuitori
- Valea Lungului : 632 locuitori

Gospodarii: 1250
Nr. locuinte: 1153
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 3
Asezarea geografica:

Comuna Breasta este situată în nord-vestul judeţului Dolj, la sud de municipiul Craiova, resedinţa judeţului, la o distanţă de 5 km

Activitati specifice zonei: Agricultură
Activitati economice principale: Agricultură
Comerţ
Obiective turistice: Satul de vacanţă Breasta
Biserica monument istoric Breasta
Facilitati oferite investitorilor: Taxe şi impozite reduse
Terenuri disponibile pentru concesionare
Utilităţi
Proiecte de investitii: Canalizare şi staţie de epurare
Cămin cultural
Construire grădiniţă

 

 


 


ACTE ADMINISTRATIVE FISCALE EMISE PENTRU CONTRIBUABILI

în temeiul art.47 alin.(5) lit. b) si ale alin.(6) si (7) din Legea nr.20712015 privind Codul de Procedura Fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare.

ANUNTURI

31.08.2023

Publicatie de vanzare imobiliara - teren intravilan - licitatie in data 29.09.2023

25.08.2023

RADOI LAVINIA MIRELA si S.C. TRANSLAV S.R.L. prin reprezentant RADOI LAVINIA MIRELA anunta propunerea preliminara privind: "ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA PARCELARII TERENURILOR, REGLEMENTAREA INDICILOR URBANISTICI, A CIRCULATIILOR IN ZONA SI A REGIMULUI MAXIM DE INALTIME, PENTRU CONSTRUIREA UNOR IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE UNIFAMILIALE SI SERVICII/COMERT" - T11, P1,2,3,4, Sat Breasta, Com. Breasta, Jud. Dolj.
Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor expuse disponibile pe www.primariabreasta.ro, sectiunea Informatii Publice - Anunturi interes public pana la data de 20.09.2023, la sediul Primariei Comuna Breasta, Str. Constantin Argetoianu, nr.11, Com. Breasta, Jud. Dolj, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

21.06.2023

Publicatie de vanzare imobiliara - teren intravilan - licitatie in data 24.07.2023

27.04.2023

Anunt licitatie vanzare bunuri mobile (autoturism Toyota T27) apartinand SC C & SEA FINISAGE SRL

23.03.2023

Anunt licitatie vanzare bunuri mobile (autoturism Toyota T27)

20.02.2023

Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE 4 CLADIRI - Cl-P, C2-P, C3-P, C4-P+l CU DESTINATIA DE SHOWROOM SI SPATH COMERCIALE"

09.12.2022

Examen promovoare in grad profesional functie publica consilier SCPLEP

11.11.2022

Invitatie de participare - Lucrari de intretinere strazi si drumuri balastate din intravilanul Comunei Breasta

10.11.2022

Invitatie de participare - Reamenajare si dotare curte interioara Primaria Breasta

24.08.2022

Rezultat concurs pentru ocuparea a 4 funcții publice

24.08.2022

Barem corectare concurs pentru ocuparea a 4 funcții publice

02.08.2022

ANUNT fermieri care nu au semnat cererile de subventie

29.07.2022

Rezultat selectie dosare concurs ocupare 4 funcții publice :
- debutant clasa I - Comp. administratie publica, resurse umane si functii publice
- principal clasa I - Comp. administratie publica, resurse umane si functii publice
- principal clasa I - Comp. audit intern
- principal clasa I - Comp. SPCLEP Breasta- stare civila

20.07.2022

Raport final concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale - referent I - Comp. Financiar-Contabil

20.07.2022

Rezultat concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale - referent I - Comp. Financiar-Contabil

20.07.2022

Barem corectare concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale - referent I - Comp. Financiar-Contabil

13.07.2022

Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale - referent I - Comp. Financiar-Contabil

07.07.2022

Concurs pentru ocuparea a 4 funcții publice :
- debutant clasa I - Comp. administratie publica, resurse umane si functii publice
- principal clasa I - Comp. administratie publica, resurse umane si functii publice
- principal clasa I - Comp. audit intern
- principal clasa I - Comp. SPCLEP Breasta- stare civila


Anunturi de interes public...